Klinika kraniosakrálnej biodynamiky

Terapeuti

Nevyčerpateľná schopnosť liečiť se je v tele stále. Ide o to, aby se mohla prejaviť. Terapeut vytvára podmienky, v ktorých se organizmus dostane do hlbokého kľudu a rovnováhy. Nie je v nich zamestnávaný vyrovnáváním vonkajších vplyvov a všetky sily zdravia sú tak k dispozícii pre liečivý proces.

Terapeuti sú absolventi dlhodobých profesionálnych výcvikov. Zaručujeme vysokú kvalitu a odbornost našej práce a súčasne osobný a ľudský prístup.

Úloha terapeuta

Terapeut Kraniosakrálnej biodynamiky je počas sedenia prítomný ako pozorovateľ a sprievodca. Umenie trpezlivého, rešpektujúceho, prijímajúceho a neutrálneho načúvania je terapeutova základná a najdôležitejšia zručnosť. Ďalej je dôležité, aby vedel rozlíšiť, čo z toho, čo vníma, sú sily zdravia. Len tak bude vedieť orientovať organizmus na jeho zdroje a tak podporiť zdravie, hoci súčasne môže vnímať aj prípadnú dezorganizáciu, vyplývajúcu z predošlých skúseností organizmu, z jeho histórie. Z pozície vzdelaného a skúseného terapeuta, tak vie podporiť fyziologicko-metabolickú zmenu, ktorá by bez jeho prítomnosti nenastala.

Zita Pavlištová, BCST (Praha)

Zita Pavlištová, BCST (Praha)

Zita Pavlištová absolvovala trojročný výcvik kraniosakrálnej biodynamiky v „Mezinárodnom inštitúte pro kraniosakrálne vyrovanie“ (Bern, Švajčiarsko), od roku 2009 má vlastnú terapeutickú prax.
Martin Tužinský, BCST (Bratislava)

Martin Tužinský, BCST (Bratislava)

Martin Tužinský absolvoval trojročný výcvik kraniosakrálnej biodynamiky v „Mezinárodnom inštitúte pro kraniosakrálne vyrovanie“ (Bern, Švajčiarsko), od roku 2012 má vlastnú terapeutickú prax.