Klinika kraniosakrálnej biodynamiky

Kraniosakrálna biodynamická terapia je celostný prístup k zdraviu, založený na podpore vnútorných síl, ktoré ľudský organizmus vytvárajú, opravujú a udržujú. Uzdravenie preto prichádza z vnútra a prejavuje sa mnohých úrovniach jeho fungovania.

Poskytujeme osetrenia pri širokej škále zdravotných, psychických stavov a ako nástroj podporovania zdravia a rozvíjania vlastného potenciálu. Poskytujeme odborné konzultácie a rady v konkrétnych prípadoch. Zaručujeme odbornú kvalitu našich terapeutov. Organizujeme vzdelávanie terapeutov vo forme základného 3-ročného výcviku, supervizií a postgraduálnych kurzov.


Objednanie na ošetrenie

  • telefonicky:
    +421 949 271 811 (Bratislava)
    +420 723 253 757 (Praha)
  • vyplnením a odoslaním fomuláru:
    [contact-form-7 id=“134″ title=“Objednanie“]

Ošetrenie kraniosakrálnou biodynamickou terapiou

Kraniosakrálna biodynamika pôsobí na celú škálu problémov a ponúka efektívnu podporu v uzdravovaní akútnych aj chronických stavov. Nie je zameraná na odstraňovanie symptómov, ale hľadá novú prirozenú rovnováhu celého organizmu. Problém sa preto často rieši na niekoľkých úrovniach zároveň. V procese návratu do rovnováhy sa rozpúšťa príčina a s ňou odcházajú aj príslušné symptómy.
Dokáže byť veľkou pomocou pri prechodových fázach života, keď treba dodať dostatok sily na uskutočnenie zmeny, či už je to podpora prirodzených fyziologických zmien, alebo v iných náročných životných situáciách.
Vďaka jemnosti a neinvazívnemu prístupu je vhodná pre dospelých aj deti, tehotné ženy i bábätká.

Oblasti využitia

Ako prebieha terapia

Ošetrenie prebieha na masážnom stole v pohodlnom oblečení. Terapeut s vami nadväzuje kontakt prostredníctvom jemných, mäkkých dotykov rukou. Jeho dotyk je na načúvajúci, prijímajúci a rešpektujúci. Takto dokáže vnímať, čo sa odohráva vo vašom tele a zároveň organizmu sprostredkovať svoju prítomnosť a slúžiť mu ako orientačný bod. Ďalej vie terapeut rozlíšiť, čo z toho, čo vníma, sú sily zdravia a čo je prejavom histórie. Len tak vie podporiť fyziologicko-metabolickú zmenu, ktorá by bez jeho prítomnosti nenastala. Živý organizmus má vždy prirozenú tendenciu vrátiť sa do rovnováhy. Využíva na to sebaregulačné mechanizmy. Terapeut ho v tom doprevádza a podporuje. Využíva pritom tie princípy kraniosakrálnej biodynamiky, které sú pre daný individuálny proces najvhodnejšie.

Vlastný priebeh ošetrenia

Čo zažívate

Ceny

Jednotlivé ošetrenie: 1000Kč / 30Eur
Súbor 3 ošetrení: 2700Kč / 80Eur
Súbor 6 ošetrení: 4800Kč / 140Eur

Za znížené ceny

To, koľko ošetrení a ako často budete absolvovať, záleží na vašom rozhodnutí a na tom, z akého dôvodu ste přišli. Terapeut s vami pravidelne konzultuje priebeh terapie a vo chvíli, keď dosiahnete očakávaného výsledku, sám vás na to upozorní.

Kontakt

Praha 1 – Spálená 21 – +420 723 253 757
mapa a spojení

Bratislava – Zvolenská 36 – +421 949 271 811
mapa a spojení