Klinika kraniosakrálnej biodynamiky

O biodynamike

Náš terapeutický přístup se zaměřuje na biodynamiku systému. Tudíž chápe všechny projevy tělesných mechanismů jako výsledek práce vnitřních sil. Biodynamika vidí lidskou bytost jako celek, jako systém, ve kterém se všechno vzájemně ovlivňuje, ve kterém biodynamické síly a potence vyvolaly a udržují život. Praktikant spolupracuje s těmito tvořivými silami, které jsou v těle již od početí. Obrací pozornost na jejich projevy a už jen tím podporuje tělo, mysl a celou bytost při obnovení vnitřní rovnováhy, posiluje schopnost systému léčit sebe sama.

Lidský systém je živoucí, moudrý a velice komplexní. Neustále se snaží udržovat v co nejlepším stavu a má dosud neprozkoumané schopnosti léčit sebe sama. kraniosakrální biodynamika otvírá prostor pro spolupráci s tímto systémem, a to na velmi hluboké úrovni. Nenapravuje „chyby“ ani neútočí na „nemoc“. Do systému nic nepřidává ani nebere. Jen podporuje vrozené životní síly, které uspořádávají a oživují struktury i jejich funkce.
Biodynamika neodstraňuje symptomy, jde za ně, do jádra problémů, kde zdraví je vždy přítomné, kde nikdy nebylo ztraceno.

“Zdraví je projevem života, je to vnitřní tvořivá síla, přirozená moudrost, která je vždy přítomná, dokonce i v období nemoci nebo pokud došlo k traumatu.”
Dr. A. Still

Z historie

kraniosakrální práce má původ v západním lékařství a dlouho zůstávala jeho součástí. Zakladatelem byl v pol. 20. st. americký osteopat Dr. Sutherland. Koncem století kraniosakrální terapie překročila pole osteopatie, vyvinula se v samostatnou terapeutickou formu. Biodynamický přístup je v kraniosakrální terapii nejmladší a je v čele jejího vývoje.

“Moji pacienti jsou šťastni. Moji kolegové si myslí, že jsem se zbláznil.”
Dr. Rollin Becker

Ve většině vyspělých zemí je dnes kraniosakrální práce součástí nebo doplňkem státního systému lékařství. Oslovuje tělo jako celek a směřuje jej ke zdravému a přirozenému fungování – tím se stává mocným nástrojem, který působí, i když vše ostatní selhává.

“Léčím, abych obnovil zdraví. Ne proto, abych napravil problémy. Když léčím tímto způsobem, tělu se otevírá možnost, aby se pokusilo svými vlastními životními silami udělat to, co je třeba.”
Dr. R. E. Becker, DO

Kraniosakrální biodynamika

V našem těle je zakódována schopnost se léčit a dělá to v každé chvíl. Vrací se k původní matrici, znovu nachází rovnováhu. kraniosakrální terapie hledá přirozenou cestu, jak ho v tom podpořit. Terapeut spolupracuje s vitálními dynamickými silami, které nás utvářely, utvářejí, udržují život v nás a vracejí nás ke zdraví.
Pohybují každou buňkou a citlivým rukám terapeuta se jeví jako plynulé jemné rytmy. Jsou velmi pomalé, pomalejší nežli dech. Pohybují kostmi, tkáněmi, tekutinami a prostupují okolím těla. Terapeut se podle těchto pohybů orientuje, dokáže v nich číst o projevech zdraví člověka. Vnímá jejich sílu a kvalitu, podporuje je, a tak umocňuje jejich uzdravující účinky.
V biodynamice se terapeut nezaměřuje na problém, ačkoli jej může cítit. Vnímá jej jako součást celkového uspořádání a podporuje přitom vrozené uzdravující a regulační mechanismy v těle. Nesnaží se problém odstranit, respektuje způsob i čas, v němž se jej tělo samo dokáže zbavit.
Takové změny nejsou výsledkem vnějšího zásahu terapeuta. Proběhnou, až když jsou v těle podmínky pro změnu a pro udržení nové, přirozenější rovnováhy. Proto jsou dosažené výsledky trvalejší a symptomy, kterých se zbavíte, se obvykle nevracejí.

„Nemoc dokáže najít kdokoliv. Ten, kdo se zabývá léčením, má dát přednost tomu nalézt zdraví člověka.“
Dr. A. Still

Práce s tekutinami

Naše tělo má tekutou podstatu. Tekutina v nás nám umožňuje pohybovat se, aktivně přizpůsobovat tvar a vlastnosti okolnostem. Vším, co se v nás zdá být pevné, prostupuje tekutinové tělo. Je tvořeno veškerou tekutinou v těle i tekutinou v jeho okolí. Vlastností tekutinového těla a zároveň základním projevem života je proudění. Neustálý vnitřní pohyb, kterým reaguje na působení sil.
Pro biodynamický přístup, jakým pracujeme, je příznačná jemně vytříbená schopnost vnímat tekutiny. My jako terapeuti cítíme jejich proudění v sobě, všude kolem nás i v těle našich klientů. Pomalý rytmus, příliv a odliv. Posloucháme tekutinové tělo. Dýchá jako oceán, vlny spojené s přílivem a odlivem.
Rytmus, kterému nasloucháme, vstoupil do našeho těla v okamžiku početí, jako jiskra, která zažehla v těle život. Přinesla síly, které jsou od té chvíle stále přítomné, působí v nás po celý život, vyvolávají pohyb v tekutinovém těle. Pohyb stejný, jako se odehrává v oceánu. .
V našich myslích máme tendenci přilnout k pevnosti a struktuře, a tak zapomínáme, že jsme tekutina. Věnujeme pozornost svému tvaru a jsme stále pevnější a křehčí. Možná proto stárneme. Hmota těla je ve spojení s informacemi naší mysli a odráží je.
Když se tedy v kraniosakrální biodynamice ladíme na pohyb tekutin, když dokážeme vstoupit do rytmu oceánu, jsme spojeni se silou, která může léčit, obnovovat, oživovat, rozpouštět bloky a vracet tělu původní organizaci i tekutou kvalitu.. Vrací nás k naší tekuté podstatě..

„Zdraví není absence nemoci. Je to harmonická jednota našeho vědomí, těla a světa ve kterém žijeme. Tělo obsahuje celý svět a svět je naše rozšířené tělo.“
Deepak Chopra

[Viac informácií tu]