Klinika kraniosakrálnej biodynamiky

Profesionálny výcvik v biodynamickej kraniosakrálnej terapii

V spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB organizujeme 3 ročný základný profesionálny výcvik. Absolvovaním výcviku získate mezinárodne platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.

Základní tréning inštitútu ICSB

International Institute for Craniosacral Balancing® od roku 1986 vyškolil už tisíce odborníkov a zaradil se tak medzi najlepšie školiace strediská. Ponúka úplný základní odborný výcvik, ktorý študentom poskytuje podporu na každej úrovni štúdia.

V kraniosakrálnej práci používa biodynamický prístup. Ich model sa zakladá na pochopení prirozených životných síl, ktoré organizujú a udržujú formu a funkcie živého organizmu. Biodynamický prístup s týmito silami spolupracuje, pomáha organizmu v sebaregulácii a reorganizácii, podporuje tie sily, ktoré sú základom správnej funkcie systému.

25 ročný výskum v obore inštitútu dovolil prehĺbiť spôsob práce práce a vyvinúť komplexný tréning pre praktikantov, akreditovaný asociáciou Cranio Suisse® vo Švajčiarsku (s rovnakými smernicami ako asociácie ve Velkej Británii a USA)

[Viac informácií tu]